Sumatriptan

Sumatriptan - Imitrex 100 Chevron Logo

Sumatriptan - Imitrex 100 Chevron Logo

Generic Name: Sumatriptan 
Strength: 100 mg
Manufacturer: GlaxoSmithKline
Trade Name: Imitrex
Type: Migraine Treatment
Class: RX
Comment: Image courtesy of allgood.  Imprint Imitrex 100 Arrow (^) Logo

 

 

Sumatriptan; Naproxen Sodium - G5 YYG

Sumatriptan; Naproxen Sodium - G5 YYG

Generic Name: Sumatriptan, Naproxen Sodium  
Strength: 85 mg, 500 mg
Manufacturer: GlaxoSmithKline
Trade Name: Treximet
Type: Migraine Treatment
Class: RX
Comment: Image courtesy of allgood

 

 

Syndicate content